burgas

Вход

Общинско предприятие "Чистота еко" Бургас

ОП Чистота еко

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

 • управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
 • разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
 • сепариране и рециклиране на отпадъци;
 • обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
 • компостиране на биоразградими отпадъци.

Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Последно променена вСряда, 11 Май 2016 18:38

Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас

 • Написана от
  РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ В ОП "ЧИСТОТА ЕКО"
                                                                                                           П Р О Т О К О Л   № 2

  от проведеното интервю-събеседване за ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, Бургас.

              

              Днес, 13.11.2018 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Дирекция „Околна среда“, ул. „Шейново“ №24, стая 204 се проведе интервю-събеседване за длъжността СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.

  От допуснатите осем кандидата, не се явиха:

  1. Февзи Ехлиман
  2. Веселин Генов

             Останалите шест участника преминаха интервю-събеседване. На интервюто кандидатите бяха оценени по пет критерия по десетобална система, описани в Приложение №1, което е неразделна част от Протокола и получиха следния брой точки:

  1. Станимир Кацаров - 19,0
  2. Диян Димов - 18,6
  3. Петър Петров - 14,8
  4. Иван Челебиев - 14,8
  5. Венцислав Вълканов - 14,0
  6. Теодора Иванова - 12,8

              След приключване на устното интервю с кандидатите, комисията заседава и взе решение да класира на първо място с максимален брой точки Станимир Кацаров.

                                                             Председател: ……………………………                                 

                                                                                           / Ц. Дянков/

  Членове:

  1. ……………………………

           / В. Александрова-Вълкова /

  1. ..............................

                        / И. Георгиев /

  1. ..............................

                        / С. Георгиев /

  1. ..............................

                      / Г. Джапунова/

   

    РЕЗУЛТАТИ       Приложение №1
                                  ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ
                                  в ОП "ЧИСТОТА ЕКО"          
                                                                       
               
  Име,презиме и фамилия ОЦЕНКИ ОТ ИНТЕРВЮТО средна оценка от интервюто
  Ц. Дянков В. Александрова-Вълкова И. Георгиев С. Георгиев Г. Джапунова
  Станимир Кацаров 19 19 19 19 19 19.0
  Диян Димов 19 18 19 18 19 18.6
  Петър Петров 15 15 15 14 15 14.8
  Иван Челебиев 13 15 16 15 15 14.8
  Венцислав Вълканов 15 14 12 16 13 14.0
  Теодора Иванова 15 13 12 10 14 12.8
               
  ПОДПИСИ на членовете на комисията: Председател:……………………………        
         / Ц. Дянков/             
               
    Членове:          
    1.                ……………………………        
                      / В.Александрова-Вълкова /        
               
    2.                ……………………………        
                    / И. Георгиев /        
               
    3.                ..............................        
                     / С. Георгиев/        
               
    4.                ..............................        
                     /Г. Джапунова/        
  Написана в Сряда, 10 Октомври 2018 15:41 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 160 пъти
 • Написана от
  Списък на неработещи Мобилни центрове на територията на Община Бургас

  Уведомяваме Ви, следното:

  1. Мобилен център № 2 ж.к. „Меден рудник” ,  срещу третата секция на бл.77, на     паркинга  -  няма да работи  на 13.11.2018 година..
  2. Мобилен център №18   ж.к. "Меден рудник" , на паркинга  срещу ОУ "Елин Пелин" -  няма да работи на 14.11.2018 година.
  3. Мобилен център № 9 ЦГЧ , зад бл.104, срещу защитеното жилище  -  няма да работи от 13.11.2018г. до 02.12.2018г. включително.
  Написана в Понеделник, 24 Септември 2018 12:04 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 765 пъти
 • Написана от
  Решение за старите гуми на вашия автомобил

  Във връзка с извършващата се в момента сезонна смяна на автомобилните гуми, Община Бургас отново напомня на собствениците на  лични МПС, че могат да предават абсолютно безплатно излезлите от употреба гуми (ИУГ) и в общинските Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. 

  Списък с местоположението на Мобилните центрове може да намерите на адрес: http://chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48

  Написана в Сряда, 14 Ноември 2018 14:30 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 58 пъти
 • Написана от
  Кариери и развитие

  По решение на Общиснки съвет /т.3 от Протколол №45 (31.07.2018г.) за прием на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко"  Ви Уведомяваме за промени както следва:

  В приложение 1.2, в част "Общо за площадката" създава нова т.9 със следното съдържание: "Системен администратор/IT специалист - Средно техническо образование, разработва програмни продукти и бази данни и поддържа експлоатацията на съществуващите такива; Предлага различни варианти на програмни решения; Въвежда защита срещу неправомерно ползване на програмния продукт; Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на програмните продукти; Отстранява софтуерните проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти".

   

  В тази връзка ОП "ЧИСТОТА ЕКО" Обявява конкурс за Системен администратор/IT специалист със следните изисквания:

  Описание на длъжността: Подпомага въвеждането и поддържането на информационни и периферни системи; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за промени.

  Примерни основни задължения:

  1. Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника.
  2. Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с Windows 7, 10 в мрежова среда.
  3. Инсталира и конфигурира сървър и сървърна операционна система MS Windows 2012 и следващи версии.
  4. Инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства.
  5. Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп.
  6. Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, специализиран софтуер, антивирусни пакети и други.
  7. Администрира ТСР/IР мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства-модеми.
  8. Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
  9. Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.
  10. Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни.
  11. Анализира нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер.
  12. Докладва на …. /прекия ръководител/ за всички текущи проблеми във връзка с наличния хардуер и софтуер; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им.
  13. Провежда обучение на служителите за работа с програмни продукти; подпомага ги при възникване на проблеми при работата им със софтуера.
  14. Изработва правила и инструкции относно ползването на информационните системи и базите данни.
  15. Извършва и други действия, които са му възложени от директора/прекия ръководител/.

  Типична квалификация: мрежови операционни системи: Windows 2012 и следващи версии; Linux; СУБД: MS SQL; офис приложения: MS Office 2013 и следващи версии; Networking: TCP/IP базирани мрежи.

  Образование:

  Средно специално.   

  Специалност –“Информационни технологии”, “Компютърна техника и технологии”, “Информатика” или др. подобни специалности.

  Чужди езици: английски на работно ниво.

  Препоръчителен опит - опит в системната и мрежова администрация.

  Длъжността  е пряко подчинена на Директор и технически ръководител на ОП "Чистота еко"

  Кандидатите за работа в ОП "Чистота еко" следва да пуснат своите Автобиографии (CV) на адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" №26 за ОП "Чистота еко", или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Срок за подаване на Автобиографии: от 25.09.2018 година до 02.10.2018 година.

  Интервю с подбраните кандидати ще се проведе на 09.10.2018 година. 

  Написана в Вторник, 25 Септември 2018 11:05 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 232 пъти
 • Написана от
  Проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната им употреба.
  Проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната им употреба.

  От 15 Септември Община Бургас, съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната употреба. Общината изгражда такава система, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики.

  В изпълнение на проекта в гр. Бургас са позиционирани 19 бр. специализирани контейнера, които са разположени до мобилните центрове за разделно събиране. Местоположението на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Бургас е посочено в сайта на ОП „Чистота Еко“.

  Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху тях са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Контейнерите се обслужват напълно самостоятелно, като е препоръчително дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби.

  0102

  Част от текстилните материали, събрани в контейнерите, се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

  03

   

   

   

  Написана в Четвъртък, 13 Септември 2018 09:37 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 332 пъти

Участия на ОП "Чистота Еко" Бургас