burgas

Log in

Кариери и развитие

По решение на Общиснки съвет /т.3 от Протколол №45 (31.07.2018г.) за прием на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко"  Ви Уведомяваме за промени както следва:

В приложение 1.2, в част "Общо за площадката" създава нова т.9 със следното съдържание: "Системен администратор/IT специалист - Средно техническо образование, разработва програмни продукти и бази данни и поддържа експлоатацията на съществуващите такива; Предлага различни варианти на програмни решения; Въвежда защита срещу неправомерно ползване на програмния продукт; Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на програмните продукти; Отстранява софтуерните проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти".

 

В тази връзка ОП "ЧИСТОТА ЕКО" Обявява конкурс за Системен администратор/IT специалист със следните изисквания:

Описание на длъжността: Подпомага въвеждането и поддържането на информационни и периферни системи; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за промени.

Примерни основни задължения:

 1. Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника.
 2. Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с Windows 7, 10 в мрежова среда.
 3. Инсталира и конфигурира сървър и сървърна операционна система MS Windows 2012 и следващи версии.
 4. Инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства.
 5. Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп.
 6. Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, специализиран софтуер, антивирусни пакети и други.
 7. Администрира ТСР/IР мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства-модеми.
 8. Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
 9. Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.
 10. Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни.
 11. Анализира нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер.
 12. Докладва на …. /прекия ръководител/ за всички текущи проблеми във връзка с наличния хардуер и софтуер; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им.
 13. Провежда обучение на служителите за работа с програмни продукти; подпомага ги при възникване на проблеми при работата им със софтуера.
 14. Изработва правила и инструкции относно ползването на информационните системи и базите данни.
 15. Извършва и други действия, които са му възложени от директора/прекия ръководител/.

Типична квалификация: мрежови операционни системи: Windows 2012 и следващи версии; Linux; СУБД: MS SQL; офис приложения: MS Office 2013 и следващи версии; Networking: TCP/IP базирани мрежи.

Образование:

Средно специално.   

Специалност –“Информационни технологии”, “Компютърна техника и технологии”, “Информатика” или др. подобни специалности.

Чужди езици: английски на работно ниво.

Препоръчителен опит - опит в системната и мрежова администрация.

Длъжността  е пряко подчинена на Директор и технически ръководител на ОП "Чистота еко"

Кандидатите за работа в ОП "Чистота еко" следва да пуснат своите Автобиографии (CV) на адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" №26 за ОП "Чистота еко", или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Срок за подаване на Автобиографии: от 25.09.2018 година до 02.10.2018 година.

Интервю с подбраните кандидати ще се проведе на 09.10.2018 година. 

Last modified onTuesday, 25 September 2018 15:47

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.