burgas

Log in

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ В ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

                                                                                                         П Р О Т О К О Л   № 2

от проведеното интервю-събеседване за ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, Бургас.

            

            Днес, 13.11.2018 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Дирекция „Околна среда“, ул. „Шейново“ №24, стая 204 се проведе интервю-събеседване за длъжността СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.

От допуснатите осем кандидата, не се явиха:

 1. Февзи Ехлиман
 2. Веселин Генов

           Останалите шест участника преминаха интервю-събеседване. На интервюто кандидатите бяха оценени по пет критерия по десетобална система, описани в Приложение №1, което е неразделна част от Протокола и получиха следния брой точки:

 1. Станимир Кацаров - 19,0
 2. Диян Димов - 18,6
 3. Петър Петров - 14,8
 4. Иван Челебиев - 14,8
 5. Венцислав Вълканов - 14,0
 6. Теодора Иванова - 12,8

            След приключване на устното интервю с кандидатите, комисията заседава и взе решение да класира на първо място с максимален брой точки Станимир Кацаров.

                                                           Председател: ……………………………                                 

                                                                                         / Ц. Дянков/

Членове:

 1. ……………………………

         / В. Александрова-Вълкова /

 1. ..............................

                      / И. Георгиев /

 1. ..............................

                      / С. Георгиев /

 1. ..............................

                    / Г. Джапунова/

 

  РЕЗУЛТАТИ       Приложение №1
                                ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ
                                в ОП "ЧИСТОТА ЕКО"          
                                                                     
             
Име,презиме и фамилия ОЦЕНКИ ОТ ИНТЕРВЮТО средна оценка от интервюто
Ц. Дянков В. Александрова-Вълкова И. Георгиев С. Георгиев Г. Джапунова
Станимир Кацаров 19 19 19 19 19 19.0
Диян Димов 19 18 19 18 19 18.6
Петър Петров 15 15 15 14 15 14.8
Иван Челебиев 13 15 16 15 15 14.8
Венцислав Вълканов 15 14 12 16 13 14.0
Теодора Иванова 15 13 12 10 14 12.8
             
ПОДПИСИ на членовете на комисията: Председател:……………………………        
       / Ц. Дянков/             
             
  Членове:          
  1.                ……………………………        
                    / В.Александрова-Вълкова /        
             
  2.                ……………………………        
                  / И. Георгиев /        
             
  3.                ..............................        
                   / С. Георгиев/        
             
  4.                ..............................        
                   /Г. Джапунова/        
Last modified onThursday, 15 November 2018 16:37

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.