burgas

Log in

Съобщение мобилни центрове

Уведомяваме Ви, следното:

Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци няма да работят от 28.09.2019г. до 30.09.2019 година включително.

Last modified onFriday, 27 September 2019 20:13