burgas

Log in

Остава още малко време до приключването на кампанията за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци-2019г.

Събралите най-голям брой точки, в края на годината ще получат материални награди.

Last modified onThursday, 19 December 2019 16:32