burgas

Вход

Новини

Новини

Новини (10)

Новини ОП ЧИстота Еко Бургас

Неработещи мобилни центрове Август 2019г

МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449-няма да работи от 13.08.19г до 17.08.19г. включително.

МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8-няма да работи от 20.08.19г до 26.08.19г. включително.

 МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65-няма да работи от 22.08.19г до 24.08.19г. включително.

Неработещи мобилни центрове Юли 2019г

МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака - няма да работи от 02.07.19г до 12.07.19г. включително.
МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В, срещу третата секция на бл.77, на паркинга - няма да работи от 01.07.2019г. до 06.07.2019г. включително.
МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36 - няма да работи от 01.07.19г. до 09.08.19г. включително.
МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище-няма да работи за периода от 01.07.19г. до 28.07.19г. включително
МЦ10 кв.38 , срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза-няма да работи за периода от 09.07.19г. до 29.07.19г. включително

Неработещи мобилни центрове Юни 2019г

МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови" , кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56 - от 04.06.2019 до 17.06.2019 включително

МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста - от 11.06.2019 до 17.06.2019 включително

Неработещи мобилни центрове Май 2019г

МЦ4 ж.к Меден рудник между бл.84 и блок 85 -няма да работи от 18.05.2019г. до 27.05.2019г. включително.

МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" до уч.Васил Априлов - няма да работи от 08.05.2019г. до 27.05.2019г. включително.

МЦ4 ж.к Меден рудник до бл.449 -няма да работи от 16.05.2019г. до 18.05.2019г. включително.

Неработещи мобилни центрове Април 2019г

МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака - няма да работи от 26.04.2019г. до 01.05.2019г. включително.

МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук - няма да работи от 26.04.2019г. до 01.05.2019г. включително.

МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1 - няма да работи от 26.04.2019г. до 06.05.2019г. включително.

МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20 - няма да работи от 26.04.2019г. до 07.05.2019г. включително.

МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище -няма да работи от 23.04.2019г. до 29.04.2019г. включително.

МЦ 8 жк.Славейков срещу блок 36 - няма да работи от 23.04.2019г. до 01.05.2019г. включително.

МЦ 11 ж.к. Братя Миладинови зад бл.56 - няма да работи от 16.04.2019г.  до 29.04.2019г. включително.

МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака - няма да работи от 01.04.2019г. до 03.04.2019г. включително.

МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук - няма да работи от 05.04.2019г. до 08.04.2019г. включително.

МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1. - няма да работи от 01.04.2019г. до 08.04.2019г. включително.

Неработещи мобилни центрове Март 2019г

Всички мобилни центрове няма да работят на 30.03.2019г

МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга- няма да работи за периода от 26.03.2019г. до 01.04.2019г. включително

МЦ10 кв.Възраждане - няма да работи за периода от 19.03.2019г. до 20.03.2019г. включително

МЦ16 кв.Изгрев срещу бл.32 - няма да работи за периода от 19.03.2019г. до 25.03.2019г. включително

Списък на неработещи мобилни центрове на територията на община Бургас за месец Февруари 2019г

МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449 - няма да работи за периода от 19.02.2019г. до 25.02.2019г. включително.

МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38 - няма да работи за периода от 20.02.2019г. до 21.03.2019г. включително.

  МЦ8  ж-к. "Славейков" срещу бл.36 - няма да работи за периода от 05.02.2019г. до 15.02.2019г. включително.

Списък на неработещи мобилни центрове на територията на община Бургас за месец Януари 2019г

Уведомяваме Ви, следното:

1. Мобилен център №11 ж.к. "Братя Миладинови", зад бл. На Трапезица, зад бл.56 - няма да работи за периода от 17.01.2019г. до 21.01.2019г. включително.

2. Мобилен център №3  ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл - няма да работи от 16.01.2019г. до 21.01.2019г. включително.

3. Мобилен център № 7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65 - няма да работи за периода от 17.01.2019г. до 28.01.2019г. включително.

Информация за Мобилен център №8

Във връзка с решение на Община Бургас уведомяваме, че Мобилният център № 8, с адрес: ЗДГЧ кв.139 – площадка зад бл.70 , между ул.“Шейново“ и ул. „Самуил“ е преместен поради ремонтни дейности.

Всички граждани, желаещи да получат компост или да предадат разделно събран отпадък могат да посетят останалите мобилни центрове. 

Информация за разположението на всички мобилни центрове може да намерите на сайта на ОП „Чистота Еко“.

http://www.chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48

Увеличение щата на "Чистота еко" Бургас

ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42)

РЕШЕНИЕ:

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/ както следва:

1. Изменя чл.6 от Правилника, както следва:

„Чл.6. Общинското предприятие “Чистота еко” се създава за осъществяване на следните дейности:

- управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

- разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

- сепариране  и рециклиране на отпадъци;

- обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

- компостиране на биоразградими отпадъци.

- обслужване на мобилни центрове за безвъзмездно предаване разделно събрани фракции  от населението;

- обслужване на площадки за временно съхранение на растителни отпадъци.

2. Отменя Приложение 1.2, неразделна част от действащия Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“.

3. Увеличава с 52 бр. числеността на персонала на ОП „Чистота еко“., считано от 01.02.2016 г.;

4. Променя числения състав на ОП „Чистота еко“ от 53 бр. на 105 бр. и изменя чл.8 от Правилника, както следва:

„Чл.8. Организационно-управленската структура на предприятието е съгласно Приложение 1.2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав е от 105 бройки.”

5. Приема ново Приложение 1.2 “Организационно-управленската структура на ОП „Чистота еко“ към чл.8 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Чистота еко“, което става неразделна част от настоящото решение и от Правилника.

6. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско предприятие “ЧИСТОТА ЕКО” по бройка, численост и длъжности.

 

Абонамент чрез RSS

Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас

 • Написана от
  Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост

  Община Бургас

  Уведомява:

  Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г. сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.

   Кампанията по раздаване на компост ще продължи до 31.12.2019г.

  Написана в Четвъртък, 28 Март 2019 09:29 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 2086 пъти
 • Написана от
  Обява

  На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за ''Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на инсталация, попадаща в т. 5.4 от Приложение №4 към ЗООС "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено,Бургас,Айтос,Карнобат,Несебър,Поморие,Руен,Средец,Сунгурларе"

  Лице за контакти: инж. Стефан Калчев - Директор на Общинско предприятие "Чистота еко" тел:0889290143

  Написана в Сряда, 20 Февруари 2019 13:27 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 2122 пъти
 • Написана от
  Списък с наградените участници от кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци-2018г.“

  През 2018 година Община Бургас и ОП „Чистота Еко“, стартираха „Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове. Инициативата се проведе в периода 28.04.2018г. -31.12.2018 г., в резултат бяха събрани 106 тона отпадъци, разделени в 36 основни групи. Участниците в кампанията събрали над 1000 точки, ще получат 10 литра пакетиран компост, като на всеки 500 точки над 1000 ще получат допълнително 5л. компост.

  За да получите наградата си - безплатен компост, трябва просто да посетите един от посочените по долу центрове и срещу лична карта да удостоверите самоличноста си.

  Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове продължава и през 2019 г., като в края на годината отново събралите най-много точки през периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г.отново ще получат награди.

  Компостът ще се раздава всяка седмица от вторник до събота, в периода 16-и февруари - 15-и март 2019 г., от 10.00 -12.00 и от 12.30 - 18.00 часа, във мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците от домакинства, разположен на територията на град Бургас разположени:

   

  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране на територията на Община Бургас

  За ж.к. Меден рудник

   

  МЦ1 ж.к. "Меден рудник", зона Б, кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака

   

  МЦ2 ж.к. "Меден рудник", зона В, кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга

   

  МЦ3 ж.к. "Меден рудник", зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл

   

  МЦ5 ж.к. "Меден рудник", зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.

   

  МЦ18 ж.к. "Меден рудник", зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 

  За ж.к. Лазур

   

  МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41

   

  МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1.

   

  За ж.к. Зорница

   

  МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38

   

  МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20

  За ж.к. Изгрев

   

  МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65

   

  МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста

  За ж-к. Славейков

   

  МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8

  За ж.к. Братя Миладинови

   

  МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови", кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56

   

  МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук

   

  За ж.к Възраждане

   

  МЦ10 кв.38, срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза

   

  За ЦГЧ

   

  МЦ9 ЦГЧ, кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище

  За кв. Сарафово

   

  МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста

  Списък с наградените участници:

  Номер

  Име

  Фамилия

  Точки

  Компост 5л.

  2636

  Пролетина

  Халачева

  4338

  8 бр.

  3747

  Венко

  Велев

  4209

  8 бр.

  3523

  Стефан

  Кожухаров

  3766

  7 бр.

  125

  Мария

  Николова

  3479

  6 бр.

  2921

  Недко

  Пеев

  3447

  6 бр.

  3772

  Димо

  Минчев

  3008

  6 бр.

  3149

  Ангел

  Ройдев

  2934

  5 бр.

  3683

  Новак

  Новаков

  2884

  5 бр.

  4638

  Иво

  Христов

  2819

  5 бр.

  3522

  Атанаска

  Георгиева

  2727

  5 бр.

  4394

  Георги

  Чернев

  2700

  5 бр.

  2633

  Мария

  Дишкова

  2644

  5 бр.

  2524

  Милен

  Попов

  2603

  5 бр.

  3124

  Славчо

  Стоянов

  2587

  5 бр.

  2341

  Донка

  Петкова

  2494

  4 бр.

  4253

  Бончо

  Чавдаров

  2489

  4 бр.

  3877

  Станимир

  Минков

  2463

  4 бр.

  2843

  Венелин

  Костадинов

  2447

  4 бр.

  1903

  Нина

  Цалова

  2415

  4 бр.

  3829

  Иван

  Тенев

  2361

  4 бр.

  2354

  Радка

  Царева

  2342

  4 бр.

  3259

  Елка

  Тонева

  2254

  4 бр.

  2780

  Севделин

  Виденов

  2243

  4 бр.

  4268

  Георги

  Стойчев

  2242

  4 бр.

  2727

  Десислава

  Биволарова

  2224

  4 бр.

  3951

  Малинка

  Минева

  2223

  4 бр.

  578

  Михаела

  Рунчева

  2147

  4 бр.

  3317

  Галя

  Неделчева

  2130

  4 бр.

  3269

  Наталия

  Раевска

  2103

  4 бр.

  4739

  Йордан

  Йорданов

  2085

  4 бр.

  2905

  Иван

  Сякулов

  2076

  4 бр.

  355

  Георги

  Янев

  2061

  4 бр.

  359

  Светлана

  Кенова

  2036

  4 бр.

  937

  Денка

  Желязкова

  2012

  4 бр.

  271

  Вичо

  Халваджиев

  2004

  4 бр.

  4594

  Мариана

  Ганева

  1933

  3 бр.

  3242

  Йорданка

  атанасова

  1844

  3 бр.

  3849

  Костадинка

  Петрова

  1779

  3 бр.

  3690

  Станимир

  Русев

  1766

  3 бр.

  1235

  Добринка

  Вълков

  1759

  3 бр.

  577

  Цветка

  Колева

  1756

  3 бр.

  3278

  Красимира

  димитрова

  1750

  3 бр.

  4107

  Димитринка

  Стоянова

  1736

  3 бр.

  3984

  Нели

  Стефанова

  1717

  3 бр.

  3273

  Нели

  Доброджалиева

  1710

  3 бр.

  4312

  Желязко

  Стоянов

  1708

  3 бр.

  3405

  Паскал

  Стефанов

  1634

  3 бр.

  3706

  Петя

  Митева

  1622

  3 бр.

  3844

  Денис

  Николов

  1593

  3 бр.

  68

  Светлана

  Гайдаджиева

  1568

  3 бр.

  3727

  Станислава

  Василева

  1568

  3 бр.

  4181

  Анета

  Сотирова

  1564

  3 бр.

  3007

  Никола

  Чанев

  1536

  3 бр.

  3995

  Златина

  Колева

  1492

  2 бр.

  3497

  Елена

  Димитрова

  1449

  2 бр.

  3406

  Мариян

  Йонов

  1429

  2 бр.

  3301

  Лилия

  Симеонова

  1421

  2 бр.

  254

  Радка

  Тотева

  1417

  2 бр.

  2968

  Николинка

  Миндова

  1415

  2 бр.

  4370

  Еленка

  Чавдарова

  1406

  2 бр.

  3347

  Христо

  Томов

  1400

  2 бр.

  3466

  Стоян

  Димитров

  1388

  2 бр.

  3195

  Димитър

  Пачев

  1344

  2 бр.

  1088

  Стоян

  Стоянов

  1332

  2 бр.

  2310

  Нина

  Тодорова-Христова

  1319

  2 бр.

  3662

  Трендафил

  Витанов

  1287

  2 бр.

  4193

  Мая

  Станчева

  1284

  2 бр.

  3832

  Мара

  Камиларова

  1277

  2 бр.

  3161

  Стефка

  Кунева

  1259

  2 бр.

  2409

  Николай

  Михайлов

  1255

  2 бр.

  2311

  Венелин

  Венев

  1245

  2 бр.

  3265

  Пламен

  Петров

  1226

  2 бр.

  3083

  Нина

  Ангелова

  1210

  2 бр.

  2632

  Радостина

  Георгиева

  1204

  2 бр.

  3082

  Росица

  Нецова

  1199

  2 бр.

  2393

  Георги

  Георгиев

  1198

  2 бр.

  232

  Мария

  Джембекова

  1174

  2 бр.

  3782

  Петко

  Памукчийски

  1165

  2 бр.

  3985

  Найден

  Христов

  1156

  2 бр.

  2827

  Стоян

  Иванов

  1129

  2 бр.

  2329

  Магдалена

  Манолава

  1105

  2 бр.

  4053

  Иванка

  Димитрова

  1099

  2 бр.

  2969

  Росен

  Грозданов

  1098

  2 бр.

  3644

  Георги

  Димов

  1098

  2 бр.

  3804

  Невена

  Парашкевова

  1095

  2 бр.

  3808

  Мирка

  Койчева

  1088

  2 бр.

  1180

  Колю

  Михов

  1087

  2 бр.

  2912

  Николина

  Иванова

  1082

  2 бр.

  2923

  Жечка

  Гутова

  1080

  2 бр.

  3784

  Мима

  Великова

  1065

  2 бр.

  3754

  Георги

  Радилов

  1051

  2 бр.

  2046

  Александър

  Финев

  1042

  2 бр.

  3896

  Димитринка

  Николова

  1037

  2 бр.

  4487

  Габриела

  Дойчева

  1034

  2 бр.

  2891

  Даниела

  Янкова

  1031

  2 бр.

  3773

  Иван

  Стефанов

  1027

  2 бр.

  3694

  Иван

  Тодоров

  1007

  2 бр.

  3348

  Василка

  Николова

  1006

  2 бр.

  4756

  Сотир

  Христов

  1005

  2 бр.

  От 01.04.2019г. до 31.12.2019г за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г, сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци може да получите безплатно 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота Еко“, срещу представен платежен документ.

  Написана в Петък, 15 Февруари 2019 08:40 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 2210 пъти
 • Написана от
  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране

  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране  на територията на Община Бургас

    За ж.к. Меден рудник
  1 МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака
  2 МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга
  3 МЦ3 ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл
  4 МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449
  5 МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.
  6 МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 
    За ж.к. Лазур
  7 МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41
  8 МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1. 
    За ж.к. Зорница
  9 МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38
  10 МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20
    За ж.к. Изгрев
  11 МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65
  12 МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста
    За ж-к. Славейков
  13 МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36
  14 МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8
    За ж.к. Братя Миладинови
  15 МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови" , кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56
  16 МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук
    За ж.к Възраждане
  17  МЦ10 кв.38 , срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза
    За ЦГЧ
  18 МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище
    За кв. Сарафово
  19 МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста
     
   

  Работно време:  Вторник - Събота

  09:30ч. - 18:00ч.    Обедна почивка: 12:00ч. - 12:30ч.

  Написана в Вторник, 21 Ноември 2017 12:39 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 8521 пъти
 • Написана от
  Кариери и развитие - обява за длъжността технолог/лаборант

  ТЕХНОЛОГ/ ЛАБОРАНТ

  ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  1. Организира и контролира дейностите по безаварийната експлоатацията на компостираща инсталация съгласно зададените технологични норми и изисквания.
  2. Отговаря за дейността на лабораторията и повереното имущество в нея.
  3. Следи нивата на шахтите с инфилтрат и дава разпореждания на операторите на помпи за включване на помпите за преместване в ретензионен басейн.
  4. Контролира:
  • пробовземането на компост;
  • извършването на дейностите по мониторинг на зададените показатели, съгласно законовите разпоредби. За получените резултати докладва на техническия ръководител на депото и компетентните органи;
  • попълването на необходимите документи, като следи за спазване на сроковете;
  1. Да знае местоположението и да умее да използва противопожарните средства.
  2. Да познава:
  • Комплексното разрешително;
  • “Плана за провеждане на спасителни и неотложни възстановителни работи при бедствия и аварии”, както и да е запознат с конкретните си задължения при възникване на аварийна ситуация и начините на действие при различните видове опасност;
  • Плана за експлоатация на депото;
  1. Участва в:
  • почистване и поддръжка на района на компостираща инсталация и района около нея, по нареждане на директора или упълномощено от него лице;
  • изготвяне на анализ за възможностите на технологичния процес за постигане на показателите за качеството на компоста;
  • изготвяне на предложения за повишаване на ефективността на процесите на компостиране;
  • спазва технологичния процес при работа на компостираща инсталация;
  1. При възникване на епидемиологична опасност организира обеззаразяване.
  2. Подготвя изходяща информация за резултатите, анализите, статистически данни за доклади и др.
  3. Подготвя предложения за доставка на необходимите материали и консумативи за експлоатация на лабораторията.
  4. Присъства на пробовземането от компостираща инсталация, съгласно зададените срокове.
  5. Уведомява Еколог-технолога и техническия ръководител за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а също така и за възникналите трудови злополуки.
  6. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората.
  7. Да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.
  8. Почиства и поддържа повереното му лабораторно оборудване.
  9. Използване на специализирано работно облекло и лични предпазни средства при работа, съобразно действащото законодателство.
  10. Изпълнява и други задължения, възложени от директора или упълномощено от него лице.
  11. Замества при необходимост еколог-технолога на предприятието.

  ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

  При изпълнение на своите задължения носи:

  - Отговорност за качеството на извършваната работа;

  • вземане на проби от компост;
  • фактическото провеждане на лабораторните тестове и анализи, както и за поддържане на съответните тестове;
  • резултатите от дейностите по експлоатацията на машините и съоръженията в компостираща инсталация и прилежащите към тях съоръжения;
  • за недопускане на замърсяване на околната среда;
  • спазването на работната дисциплина;

  Носи дисциплинарна отговорност за:

  • некоректно изпълнение на служебните си задължения;
  • нелоялност към работодателя, злоупотреба с неговото доверие и разпространяване на поверителни за него сведения, както и за опазване на доброто име предприятието и на Община Бургас;
  • разпространение пред трети лица на факти и сведения, отнасящи се за отделни юридически и физически лица, станали му известни при изпълнение на служебните задължения;
  • за управлението на ресурсите - законосъобразното и икономично изразходване на материали и консумативи;
  • непредприети мерки за предотвратяване на възникнали нарушения при неспазване на правилата по ЗБУТ, които създават опасност за дейността на предприятието;
  • недостатъчната и недостоверна информация по време на изпълнение на задълженията си и неспазване на предвидените срокове;
  • неспазването на трудовата дисциплина;

  - Материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;

  - Отговорност за техническото състояние на съоръженията и устройствата;

  - Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

  - Опазването на фирмена информация;

  Професионален опит: минимално 1 година трудов стаж по специалността или сходна специалност.

  Забелжка: Част от работата е на открито.

  Заплата 910 BGN (Бруто)

  Написана в Четвъртък, 22 Ноември 2018 11:05 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 2146 пъти

Участия на ОП "Чистота Еко" Бургас