burgas

Вход
Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас

Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас (15)

Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас

Решение за старите гуми на вашия автомобил

Във връзка с извършващата се в момента сезонна смяна на автомобилните гуми, Община Бургас отново напомня на собствениците на  лични МПС, че могат да предават абсолютно безплатно излезлите от употреба гуми (ИУГ) и в общинските Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. 

Списък с местоположението на Мобилните центрове може да намерите на адрес: http://chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ В ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

                                                                                                         П Р О Т О К О Л   № 2

от проведеното интервю-събеседване за ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, Бургас.

            

            Днес, 13.11.2018 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Дирекция „Околна среда“, ул. „Шейново“ №24, стая 204 се проведе интервю-събеседване за длъжността СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.

От допуснатите осем кандидата, не се явиха:

 1. Февзи Ехлиман
 2. Веселин Генов

           Останалите шест участника преминаха интервю-събеседване. На интервюто кандидатите бяха оценени по пет критерия по десетобална система, описани в Приложение №1, което е неразделна част от Протокола и получиха следния брой точки:

 1. Станимир Кацаров - 19,0
 2. Диян Димов - 18,6
 3. Петър Петров - 14,8
 4. Иван Челебиев - 14,8
 5. Венцислав Вълканов - 14,0
 6. Теодора Иванова - 12,8

            След приключване на устното интервю с кандидатите, комисията заседава и взе решение да класира на първо място с максимален брой точки Станимир Кацаров.

                                                           Председател: ……………………………                                 

                                                                                         / Ц. Дянков/

Членове:

 1. ……………………………

         / В. Александрова-Вълкова /

 1. ..............................

                      / И. Георгиев /

 1. ..............................

                      / С. Георгиев /

 1. ..............................

                    / Г. Джапунова/

 

  РЕЗУЛТАТИ       Приложение №1
                                ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ
                                в ОП "ЧИСТОТА ЕКО"          
                                                                     
             
Име,презиме и фамилия ОЦЕНКИ ОТ ИНТЕРВЮТО средна оценка от интервюто
Ц. Дянков В. Александрова-Вълкова И. Георгиев С. Георгиев Г. Джапунова
Станимир Кацаров 19 19 19 19 19 19.0
Диян Димов 19 18 19 18 19 18.6
Петър Петров 15 15 15 14 15 14.8
Иван Челебиев 13 15 16 15 15 14.8
Венцислав Вълканов 15 14 12 16 13 14.0
Теодора Иванова 15 13 12 10 14 12.8
             
ПОДПИСИ на членовете на комисията: Председател:……………………………        
       / Ц. Дянков/             
             
  Членове:          
  1.                ……………………………        
                    / В.Александрова-Вълкова /        
             
  2.                ……………………………        
                  / И. Георгиев /        
             
  3.                ..............................        
                   / С. Георгиев/        
             
  4.                ..............................        
                   /Г. Джапунова/        

Проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната им употреба.

От 15 Септември Община Бургас, съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната употреба. Общината изгражда такава система, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики.

В изпълнение на проекта в гр. Бургас са позиционирани 19 бр. специализирани контейнера, които са разположени до мобилните центрове за разделно събиране. Местоположението на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Бургас е посочено в сайта на ОП „Чистота Еко“.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху тях са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Контейнерите се обслужват напълно самостоятелно, като е препоръчително дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби.

0102

Част от текстилните материали, събрани в контейнерите, се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

03

 

 

 

Кампания да изчистим България заедно - 15.09.2018 година

ОП ЧИСТОТА ЕКО със съдействието на ОБЩИНА БУРГАС обявява Кампания за събиране на пластмасови бутилки от напитки.

За всеки предадени 3 килограма пластмасови бутилки в един от деветнадесетте Мобилни центъра на територията на Община Бургас, гражданите ще получат 5 литра висококачествен компост.

Кампанията важи за 15.09.2018г. - "Да изчистим България Заедно"

Кариери и развитие

По решение на Общиснки съвет /т.3 от Протколол №45 (31.07.2018г.) за прием на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко"  Ви Уведомяваме за промени както следва:

В приложение 1.2, в част "Общо за площадката" създава нова т.9 със следното съдържание: "Системен администратор/IT специалист - Средно техническо образование, разработва програмни продукти и бази данни и поддържа експлоатацията на съществуващите такива; Предлага различни варианти на програмни решения; Въвежда защита срещу неправомерно ползване на програмния продукт; Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на програмните продукти; Отстранява софтуерните проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти".

 

В тази връзка ОП "ЧИСТОТА ЕКО" Обявява конкурс за Системен администратор/IT специалист със следните изисквания:

Описание на длъжността: Подпомага въвеждането и поддържането на информационни и периферни системи; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за промени.

Примерни основни задължения:

 1. Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника.
 2. Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с Windows 7, 10 в мрежова среда.
 3. Инсталира и конфигурира сървър и сървърна операционна система MS Windows 2012 и следващи версии.
 4. Инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства.
 5. Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп.
 6. Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, специализиран софтуер, антивирусни пакети и други.
 7. Администрира ТСР/IР мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства-модеми.
 8. Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
 9. Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.
 10. Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни.
 11. Анализира нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер.
 12. Докладва на …. /прекия ръководител/ за всички текущи проблеми във връзка с наличния хардуер и софтуер; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им.
 13. Провежда обучение на служителите за работа с програмни продукти; подпомага ги при възникване на проблеми при работата им със софтуера.
 14. Изработва правила и инструкции относно ползването на информационните системи и базите данни.
 15. Извършва и други действия, които са му възложени от директора/прекия ръководител/.

Типична квалификация: мрежови операционни системи: Windows 2012 и следващи версии; Linux; СУБД: MS SQL; офис приложения: MS Office 2013 и следващи версии; Networking: TCP/IP базирани мрежи.

Образование:

Средно специално.   

Специалност –“Информационни технологии”, “Компютърна техника и технологии”, “Информатика” или др. подобни специалности.

Чужди езици: английски на работно ниво.

Препоръчителен опит - опит в системната и мрежова администрация.

Длъжността  е пряко подчинена на Директор и технически ръководител на ОП "Чистота еко"

Кандидатите за работа в ОП "Чистота еко" следва да пуснат своите Автобиографии (CV) на адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" №26 за ОП "Чистота еко", или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за подаване на Автобиографии: от 25.09.2018 година до 02.10.2018 година.

Интервю с подбраните кандидати ще се проведе на 09.10.2018 година. 

Списък на неработещи Мобилни центрове на територията на Община Бургас

Уведомяваме Ви, следното:

 1. Мобилен център № 2 ж.к. „Меден рудник” ,  срещу третата секция на бл.77, на     паркинга  -  няма да работи  на 13.11.2018 година..
 2. Мобилен център №18   ж.к. "Меден рудник" , на паркинга  срещу ОУ "Елин Пелин" -  няма да работи на 14.11.2018 година.
 3. Мобилен център № 9 ЦГЧ , зад бл.104, срещу защитеното жилище  -  няма да работи от 13.11.2018г. до 02.12.2018г. включително.

Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове

Община Бургас

 

Уведомява:

От 28.04.2018г. стартира кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на гр. Бургас, чрез въвеждане на електронна система.

Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На всеки гражданин, който желае да се регистрира ще бъде предоставена баркод карта, с която срещу съответното количество разделно събран и регистриран отпадък, ще се трупат определен брой точки. Първите десет, събрали най-голям брой точки, към края на годината ще получат материални награди на обща стойност 2500лв осигурени от Община Бургас. Всички останали граждани, събрали над 1000 точки, ще получат безплатно 10 л. пакетиран компост, като за всеки 500 т. над 1000 ще получат допълнително 5л. компост.

Срещу всеки килограм разделно предаден отпадък се получават различен брой точки, както следва:

Видове отпадъци

Точки

     I. Черни и цветни метали:

1. Цветни метали (опаковки)

100т/кг

2. Други цветни метали (мед, месинг, бронз, цинк, цам; алуминиеви отпадъци; оловни и никелови отпадъци;)

200т/кг

3. Черни метали (опаковки)

14 т/кг

4. Други черни метали (чугун, железни стружки, стоманен скрап)

35 т/кг

5. Едри метални отпадъци (по-големи от 50 кг) - ед. брой

300 т/бр

     II. Стъкло и пластмаса:

1.Стъкло (бутилки, буркани)

3 т/кг

2.Пластмаси , ПЕТ (прозрачен, син, зелен, кафяв), HDPE, едра пластмаса

30 т/кг

3.Пластмаси (други), ПЕ (плътен найлон, стреч фолио, торби и др); PS (опаковки от хранит. вкус.промишленост)

5т/кг

     III. Картон, велпапе, хартия от чисти опаковки

10 т/кг

     IV. Електрическо и електронно оборудване:

1. Големи домакински уреди (хладилници, замръзители, перални, сушилни, съдомиялни машини, готв. печки, фурни, котлони, микров. печки, климатици, вентилатори, ел. радиатори и др.).

/Отнася се за уреди, които не могат да бъдат претеглени на електронната везна поради тежеста или обема им/

/единични бройки/

300 т/бр

2. Малки домакински уреди ( прахосмукачки, ютии, тостери, фритюрници, кафе машини, електр. Ножове, уреди за подстригване, изушаване на коса, измиване за зъби, бръснене и т.н., ръчни и стенни часовници, везни и т.н.)

10 т/кг

3. Информационно-технологични и телекомуникационно оборудване от бита (персолани компютри, лаптопи принтери, таблети, копирно оборудване, телефони, кл. телефони, монитори и др.)

Перс. комп - 40 т/кг; Таблети, лаптопи и телеф. (без батерии) - 300 т/кг; Копирна и принт. техн - 5 т/кг, монитори - 150 т/бр

4. Потребителско оборудване от бита (телевизори, видеокамери, записващи устройства, радиоприемници, муз. инструменти и др.)

 10 т/бр

5. Други (осветителни тела, електр. и електронни инструменти, играчки, уреди за спорт и отдих и др.)

5 т/кг

6. Други уреди по-големи от 50 кг

300 т/бр

     V. Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (термометри)

3 т/бр

     VI. НУБА:

1.Батерии

Малки батерии - 0.5 т/бр; Големи батерии - 10 т/кг

2.Акумулатори (оловно-кисели)

80 т/кг

     VII. Опаковки, съдържащи опасни вещества:

1. Флакони със сгъстени газове

1 т/бр

2. Опаковки от бои, химикали и др. хим. в-ва

1 т/бр

     VIII. Лекарства с изтекъл срок на годност

5 т/кг

      IX. Тонер касети

5 т/кг

      X. Пържилни мазнини

30 т/кг

     XI. Текстил и кожа:

1.Стари дрехи, спално бельо, завеси

1 т/кг

2.Кожа и обувки (чанти, колани, кожени якета и др.)

1 т/кг

3.Текстил - килими, мокети, завивки, възглавници,  дюшеци и  др.

1 т/кг

     XII. Автомобилни гуми до 17''

2 т/бр

     XIII. Други:

1. Разделно събрани несортирани отпадъци от домакинствата:

Несортирани пластмаси

5 т/кг

Несортирани метални отпадъци

5 т/кг

Несортирани хартия и картон

5 т/кг

Несортирани дрехи, обувки и др. текстилни отпадъци

0.5 т/кг

2. Други опасни отпадъци, генерирани от домакинствата

0.5 т/бр

Община Бургас

Уведомява:

Продължава кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ за всеки отделен имот, за който до 30.04.2018г. сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.

 

Важно! Компост 5 литра при платени данъци и такси 2018г.

Община Бургас

Уведомява:

За всеки  отделен имот, за който до 30.04.2018г., сте заплатили пълния  размер на дължимите  местни данъци и такса битови отпадъци може да получите  безплатно до 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ.

Компостът ще се раздава на всички желаещи граждани всяка седмица от вторник до събота, в периода 15.02.2018г. до 21.12.2018г., от 10:00 до 18:00 часа, във всеки мобилен център за разделно събиране на отпадъците от домакинства, разположени на територията на гр. Бургас.

Информация за разположението на всички мобилни центрове може да намерите на сайта на ОП „Чистота Еко“.

http://www.chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48

Преценка ОВОС

14.12.2017г.

Съобщение

Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“.

Документацията е на разположение на адрес: гр.Бургас, ул. „Александровска” №26.

Лице за контакти: Цоню Дянков, телефон: 0888 454896.

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр.Бургас, ул. „Александровска” №26.

Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране

Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране  на територията на Община Бургас
1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака
2 ж.к. "Меден рудник" , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга
3 ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл
4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449
5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.
6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41
7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65
8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36
9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище
10 ЗЦГЧ  кв.38 , срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза
11 ж.к. "Братя Миладинови" , кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56
12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук
13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38
14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста
15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20
16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста
17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8
18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 
19 ж.к. "Лазур" до бл. 1. 
Абонамент чрез RSS