burgas

Вход

администратор

Уеб сайт::

„ДОСТАВКА НА МОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ – КОНТЕЙНЕРОВОЗ, ВТОРА УПОТРЕБА, СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Уникален номер в регистъра на АОП:9052145

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОП „Чистота Еко“ с адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 26, тел.: 0889/290143, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет адрес: http://chistotaeco.com/ . ОП „Чистота Еко“ е Възложител съгласно Заповед № 3211/25.11.15г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

До Директора

на ОП „Чистота Еко“

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

………………………………………………………………………………….....

(име, фамилия – длъжност)

…………………………………………………………………………………….

(община, фирма, организация)

Г-н Директор,

Във връзка с извозване на отпадъците от …………………………… до

Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“ заявявам:

  1. Дневно количество отпадъци: …………. т. с код ………..
  2. Време на доставка от ……. до ……..
  3. Дни от седмицата за доставка: ………………………………………….

С уважение:…………………..                                            дата:…………..

         /име, фамилия, подпис/

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Цени услуги

ДДС

Лева/тон

Цена за сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

22.80

Цена за депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13.56

Цена за третиране на разделно  събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9.60

Цена за третиране на  замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28.68

Цена за третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7.44

Цена за сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти

вкл. ДДС

28.68

Цена на произведен компост

вкл. ДДС

84.00

Временно съхранение на опасни отпадъци от  бита

вкл. ДДС

134.00

Цена за депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други  специфични производствени   отпадъци

вкл. ДДС

150.00

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50.00

лева/курс

Обезпечение по чл. 60, ал. 1 от ЗУО

не се начислява ДДС

8.60

* Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 2017г.

не се начислява ДДС

40.00

 

Забележка: *Отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2017г., се променят в размер на 40.00лв./т на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „д“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.


Абонамент чрез RSS