burgas

Вход

ОП Чистота Еко

Решение за старите гуми на вашия автомобил

Във връзка с извършващата се в момента сезонна смяна на автомобилните гуми, Община Бургас отново напомня на собствениците на  лични МПС, че могат да предават абсолютно безплатно излезлите от употреба гуми (ИУГ) и в общинските Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. 

Списък с местоположението на Мобилните центрове може да намерите на адрес: http://chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ В ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

                                                                                                         П Р О Т О К О Л   № 2

от проведеното интервю-събеседване за ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, Бургас.

            

            Днес, 13.11.2018 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Дирекция „Околна среда“, ул. „Шейново“ №24, стая 204 се проведе интервю-събеседване за длъжността СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.

От допуснатите осем кандидата, не се явиха:

 1. Февзи Ехлиман
 2. Веселин Генов

           Останалите шест участника преминаха интервю-събеседване. На интервюто кандидатите бяха оценени по пет критерия по десетобална система, описани в Приложение №1, което е неразделна част от Протокола и получиха следния брой точки:

 1. Станимир Кацаров - 19,0
 2. Диян Димов - 18,6
 3. Петър Петров - 14,8
 4. Иван Челебиев - 14,8
 5. Венцислав Вълканов - 14,0
 6. Теодора Иванова - 12,8

            След приключване на устното интервю с кандидатите, комисията заседава и взе решение да класира на първо място с максимален брой точки Станимир Кацаров.

                                                           Председател: ……………………………                                 

                                                                                         / Ц. Дянков/

Членове:

 1. ……………………………

         / В. Александрова-Вълкова /

 1. ..............................

                      / И. Георгиев /

 1. ..............................

                      / С. Георгиев /

 1. ..............................

                    / Г. Джапунова/

 

  РЕЗУЛТАТИ       Приложение №1
                                ОТ ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР/IT СПЕЦИАЛИСТ
                                в ОП "ЧИСТОТА ЕКО"          
                                                                     
             
Име,презиме и фамилия ОЦЕНКИ ОТ ИНТЕРВЮТО средна оценка от интервюто
Ц. Дянков В. Александрова-Вълкова И. Георгиев С. Георгиев Г. Джапунова
Станимир Кацаров 19 19 19 19 19 19.0
Диян Димов 19 18 19 18 19 18.6
Петър Петров 15 15 15 14 15 14.8
Иван Челебиев 13 15 16 15 15 14.8
Венцислав Вълканов 15 14 12 16 13 14.0
Теодора Иванова 15 13 12 10 14 12.8
             
ПОДПИСИ на членовете на комисията: Председател:……………………………        
       / Ц. Дянков/             
             
  Членове:          
  1.                ……………………………        
                    / В.Александрова-Вълкова /        
             
  2.                ……………………………        
                  / И. Георгиев /        
             
  3.                ..............................        
                   / С. Георгиев/        
             
  4.                ..............................        
                   /Г. Джапунова/        

Проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната им употреба.

От 15 Септември Община Бургас, съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната употреба. Общината изгражда такава система, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики.

В изпълнение на проекта в гр. Бургас са позиционирани 19 бр. специализирани контейнера, които са разположени до мобилните центрове за разделно събиране. Местоположението на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Бургас е посочено в сайта на ОП „Чистота Еко“.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху тях са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Контейнерите се обслужват напълно самостоятелно, като е препоръчително дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби.

0102

Част от текстилните материали, събрани в контейнерите, се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

03

 

 

 

Кампания да изчистим България заедно - 15.09.2018 година

ОП ЧИСТОТА ЕКО със съдействието на ОБЩИНА БУРГАС обявява Кампания за събиране на пластмасови бутилки от напитки.

За всеки предадени 3 килограма пластмасови бутилки в един от деветнадесетте Мобилни центъра на територията на Община Бургас, гражданите ще получат 5 литра висококачествен компост.

Кампанията важи за 15.09.2018г. - "Да изчистим България Заедно"

Абонамент чрез RSS